Anonymous
668x bekeken 7 reacties

Verhoging lokale belastingen 2021: acceptabel of niet?

Na een periode van forse bezuinigingen en verhogingen van de lokale belastingen (2018-2020) is de gemeente Sittard-Geleen financieel weer op de been. Toch verhoogt de coalitie de belastingen weer (met ruim 8%), om daarmee de wensen uit het coalitieakkoord te financieren.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Direct stemmen

Om te stemmen moet je inloggen

Acceptabel of niet?

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting van onze gemeente voor 2021 gepresenteerd. In de periode 2018-2020 is er fors bezuinigd en zijn de lokale belastingen verhoogd. Dit alles om de financiële positie van de gemeente op orde te brengen. Volgens het college is deze nu op orde. Maar om de wensen uit het coalitie-akkoord allemaal te realiseren, stelt het college een nieuwe verhoging van de lokale belastingen voor (belasting op huizen, afval, riool, etc). Bij de eerdere verhogingen van de belastingen is afgesproken om bij een financieel gezonde positie de belastingen niet verder te verhogen. Dit omdat Sittard-Geleen al een van de duurste gemeenten van Nederland is om in te wonen of om een bedrijf te hebben. Door de coronacrisis staan de inkomens van vele mensen ook nog eens extra onder druk. De totale lokale belastingen voor 2021 zijn 8,1% hoger dan in 2020.  

De gemeenteraad gaat de begroting behandelen op 11 en 12 november 2020. De stukken zijn hier te raadplegen: https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Financien/Begroting/Begroting_2021

Via deze calculator kan een vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt: https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/lokale-lasten-calculator.

Locatie

Reacties

Wij geven lezers de mogelijkheid om te reageren op vraagstukken. Iedereen is vrij om te reageren, maar er zijn wel huis-regels. WatVindJij.nu ziet toe op naleving van deze huisregels.

Top Reactie
Anonymous
0
Roger Pepels op 10:55 29 oktober, 2020
Natuurlijk is dit niet acceptabel.
Geleen is al zo ongeveer het meest onaantrekkelijke “dorp” van de regio om in te wonen. Chemelot, groen onderhoud, overlast drugs, kamerbewoning, leeg centrum. De lijst wordt ieder jaar langer. Alleen al gekeken naar de snelheid van huis verkopen in de regio zegt genoeg. In bv Gemeente Stein is een huis bijna dezelfde week verkocht. In onze gemeente staan huizen maanden te koop.
Anonymous
0
Wil Mohren op 11:27 29 oktober, 2020
Ze moeten maar eerst eens de kapitaalsvernietiging zoals de afbraak van de bieb achterwege laten. Waarvoor was dat nodig? Dat gebouw stond niet op instorten en had anders gebruikt kunnen worden.
Anonymous
1
Bart Groenewoud op 11:54 29 oktober, 2020
Door kritisch de begroting onder de loep te nemen, ben ik ervan overtuigd dat geen BSGW verhoging nodig is, en zelfs een verlaging haalbaar is.

Iedereen heeft wensen, maar die komen niet allemaal uit. Dus water bij de wijn, en vooral gezond verstand blijven gebruiken, geachte raadsleden en wethouders.

Het punt is bereik dat burgers zonder in opstand te komen, meer en meer betalen aan BSGW.

Hoe gaat wethouder Pieter Meekels dit dan weer gladstrijken, als voorzitter van de BSGW, als er meer en meer mensen de BSGW niet meer kunnen betalen?

Dus Stop en ga jullie huiswerk opnieuw doen, en verkort het wensen lijstje, om te beginnen met onnodige verplaatsingen die miljoenen kosten van voetbal en tennis terreinen, bij een fors teruglopend aantal leden.

Hoeveel voetbalbelasting wordt er in onze gemeente betaald per inwoner? Is dit bijvoorbeeld nog realistisch, en te verantwoorden naar de rest van de inwoners? Om maar eens een behoorlijke kosten post, die verder niet staat gespecificeerd (waarom niet) te noemen...
Anonymous
0
Renée Gallé op 12:14 29 oktober, 2020
Het loopt de spuigaten uit. Sinds kort heb ik een hond. Daar betaal ik een belachelijk hoge hondenbelasting voor. Dat bedrag (bijna €60,-) staat niet in verhouding tot de andere gemeentelijke heffingen. Mijn totaal aan BSGWaanslagen sinds 2016 met 30% gestegen, hondenbelasting even buiten beschouwing gelaten. Ik doe zelf heel erg mijn best te bezuinigen op watergebruik en afvalproductie. De werkelijke gebruikskosten (m3 water en diftar) zijn een fractie van de heffingen. Huisbezitters worden volgens mij door de gemeente gezien als melkkoe, elk dreigend of gapend gat in de gemeente begroting lijkt te worden verhaald op de huiseigenaren. Wat huurbazen hun huurders aandoen met idiote huurverhogingen, doet de gemeente met huiseigenaren. Kassa! €$€$€$€$. Daarom ben ik tegen.
Anonymous
0
Nikki Smeets op 17:48 29 oktober, 2020
Geen verhoging. Het is al een dure gemeente. En daarbij gooien ze het geld van de burgers over de balk. Doen dure aankopen, duwen geld in prestige projecten raar als je moet bezuinigingen.
Anonymous
0
Jo Kostons op 14:13 30 oktober, 2020
Hoogstens een prijsindexatie lijkt verantwoord. Verder geldt keuzes maken. Ofwel meer groenonderhoud, heel en veilig of onnodig veel geld naar bijvoorbeeld onnodig dure unilocatie Grevenbicht -Obbicht. Verder lijken veel ambtenaren-uren op te gaan in het juridisch opzoeken / overschrijden van grenzen wetgeving met als voorbeeld de windmolens Holtum en Unilocatie. Over bureaucratie gesproken. Overigens lijkt het hypocriet van de gemeenteraad belasting verhogingen onacceptabel te vinden terwijl er keuzes worden gemaakt als of het geld niet opkan.

Reactie toevoegen

Meer over

Via onze publieke discussies stellen wij jou in staat om uw mening te peilen. Hierdoor krijgen wij als gemeenteraad meer inzicht.